Pan Michal Roupec – jednatel společnosti je vstřícný. Rychle reagoval na požadavky. Práce byly provedeny podle dohovoru.